Certifikáty ISO

V Júli 2020 získala naša spoločnosť na základe auditu certifikáciu:

 • systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy
  STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015
 • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy
  STN ISO 45001:2019 / ISO 45001:2018
 • systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy
  STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015
 • systému manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy
  STN ISO/IEC 27001:2014 - ISO/IEC 27001:2013

 

Kontakt

ARES Provider
Šintavská 18
85105 Bratislava

Prevádzka:
Závodná 8
82106 Bratislava

+421 905 464 186

+421 948 128 008

servis@arespro.sk